AZ Monica

 

JCI: Internationaal kwaliteitslabel

18 april 2017 kan als een mijlpaal in de geschiedenisboeken van het ziekenhuis worden neergeschreven. Die dag haalde AZ Monica voor het eerst een internationale accreditatie. Deze accreditering bevestigt dat AZ Monica patiëntveiligheid en zorgkwaliteit garandeert tijdens elke stap in het zorgproces.

1248

De Joint Commission International (JCI) is een organisatie die internationale normen vastlegt – 1248 om precies te zijn – op vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Het AZ Monica is bijzonder fier op deze erkenning waar het gedurende meer dan drie jaar naartoe werkte.

Enkele voorbeelden van deze normen  zijn uniforme zorgprocessen en procedures, identificatiecheck, juist toedienen van medicatie, veilige heelkunde, valpreventie, handhygiëne, informatie en communicatie met patiënten. Maar ook infrastructuur, HR, schoonmaak, beleid en organisatie worden in normen omgezet.

De accreditatie geldt voor drie jaar in alle diensten binnen AZ Monica op beide campussen alsook in onze polikliniek in Antwerpen-linkeroever en het dialysecentrum in AZ Heilige Familie.

18 april 2017 kan als een mijlpaal in de geschiedenisboeken van het ziekenhuis worden neergeschreven. Die dag haalde AZ Monica voor…

Lees het artikel

Een accreditatie is een kwaliteitslabel. Bij een ziekenhuisaccreditatie beoordeelt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een aantal maatstaven of normen in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten.

Onderzoek en opleiding

AZ Monica ziet het ook als haar taak om onderzoek en opleiding voor het gebruik van nieuwe behandelingen en technieken te stimuleren.

Wetenschappelijk onderzoek

De dienst orthopedie heeft reeds een lange traditie van research. Zo werd in 2008 de ‘More Foundation’ opgericht om wetenschappelijk onderzoek meer structureel aan te pakken. Ook andere medische diensten zoals cardiologie en Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie investeren in wetenschappelijk onderzoek.

De voorbije jaren wordt er steeds meer wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Niet alleen dankzij nieuwe technologieën die steeds gedetailleerdere (labo)resultaten of (3D)scans voortbrengen, maar ook dankzij de stijgende kennis over bepaalde (chronische) ziekten zoals artrose.

De ethische commissie van AZ Monica heeft als taak elk wetenschappelijk onderzoek in AZ Monica te toetsen aan ethische en wettelijke vastgelegde criteria.

Lees artikel

AZ Monica ziet het ook als haar taak om onderzoek en opleiding voor het gebruik van nieuwe behandelingen en technieken…

Lees het artikel
 

Moeder- en babyvriendelijk ziekenhuis

Voor de tweede keer op rij ontvangt AZ Monica het kwaliteitscertificaat ‘Baby- en moedervriendelijk ziekenhuis’ toegekend. Om deze internationale erkenning te bekomen, moet het ziekenhuis voldoen aan strikte voorwaarden die moeten helpen om elke baby, vanaf de geboorte, de beste kansen te geven op een optimale gezondheid. Dit initiatief is gegroeid vanuit de WereldGezondheidsOrganisatie en UNICEF.

Elk jaar meer dan 1000 bevallingen

“Een ziekenhuis dat het label Baby Friendly draagt, moedigt borstvoeding aan bij nieuwe moeders maar zal nooit iets opleggen. Het is onze taak een moeder zodanig te informeren dat ze een bewuste keuze kan maken en niet iets doet omdat iedereen het doet of omdat ze door een buitenstaander in een bepaalde richting wordt geduwd. De juiste keuze van de moeder is de geïnformeerde keuze die ze zelf maakt”, aldus  Karima Soussi hoofdvroedvrouw.

 

1046 Aantal bevallingen.
14Aantal gynaecologen

Voor de tweede keer op rij ontvangt AZ Monica het kwaliteitscertificaat 'Baby- en moedervriendelijk ziekenhuis' toegekend. Om deze internationale erkenning…

Lees het artikel

EPD: het papieren tijdperk is voorbij

De weg naar digitalisering in AZ Monica is al enkele jaren geleden – weliswaar bescheiden – ingezet. Het huidige patiëntendossier werkt echter niet performant zodat verschillende applicaties niet met elkaar communiceren en medische gegevens zoals medicatiegebruik of allergieën op verschillende plaatsen voorkomen. Daarom zullen alle verschillende bestaande systemen geïntegreerd worden in een nieuw ElektronischPatiëntenDossier. Dit zal gegevens bevatten zoals ziektegeschiedenis, diagnose, behandeling, medicatieschema’s, medische beeldvorming, laboratoriumresultaten, allergieën en andere relevante data over de patiënt. Alle informatie van alle betrokken zorgverleners zijn nu in één omgeving beschikbaar.

Betrokkenheid van huisarts en patiënt

Ook de patiënt en huisarts zullen actiever betrokken worden bij de dossiervoering. De patiënt zal via een beveiligd portaal een transparanter overzicht van de belangrijkste administratieve en klinische informatie uit zijn dossier hebben. Ook de huisarts zal toegang hebben om resultaten te bekijken, afspraken in te plannen en zelf aanvullingen te doen.

Het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier schept de mogelijkheid om alle gegevens in één databank te verzamelen zodat er slechts een dossier per patiënt wordt bijgehouden.

De weg naar digitalisering in AZ Monica is al enkele jaren geleden – weliswaar bescheiden - ingezet. Het huidige patiëntendossier…

Lees het artikel
 

Indicatoren: meten is weten

Door te meten en te registreren krijgt AZ Monica een duidelijker beeld van hoe het is gesteld met de kwaliteit van de zorg, wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Op weg naar haar internationale accreditering werden heel wat indicatoren afgesproken aan de hand van de strategische doelstellingen van AZ Monica.

Evalueren om te evolueren

Op onze verpleegafdelingen maken we gebruik van kwaliteitsborden. Ze geven patiënten en bezoekers de kans om in één oogopslag te zien hoe er op een afdeling gewerkt wordt aan kwaliteitsvolle zorg. Deze borden geven ook de punten die nog beter kunnen weer. Door de handen in elkaar te slaan en even stil te staan bij een bepaald proces worden kleine en grotere verbeteringen verwezenlijkt.

Vlaams Indicatorenproject VIP2

Dankzij het Vlaams Indicatorenproject (VIP2) kunnen ziekenhuizen zich vergelijken met andere ziekenhuizen en leren van elkaar. Dat alles met de bedoeling om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De kwaliteitsresultaten worden op één website geplaatst (www.zorgkwaliteit.be) zodat patiënten zich kunnen informeren en ziekenhuizen onderling vergelijken.

Door te meten en te registreren krijgt AZ Monica een duidelijker beeld van hoe het is gesteld met de kwaliteit…

Lees het artikel