AZ Monica

 

Aandacht voor de kwetsbare zwangere

Anno 2017 kende onze materniteit – mede door de sluiting van de materniteitsafdeling van ZNA Sint-Erasmus in Borgerhout – een stijgend aantal kwetsbare zwangeren die zich aanbood. Hierdoor worden we als ziekenhuis geconfronteerd met kwetsbare sociale moeders (financiële problemen, werkloosheid, drank- en drugsproblematiek) die moeilijk toegang tot de reguliere gezondheidszorg kregen (administratieve problemen, geen verblijfsdocumenten en taalproblemen).

Samen de handen in elkaar slaan

Samen met externe zorgaanbieders zoals Kind en Gezin, de Kraamvogel, de huisartsenkring Deurne-Borgerhout en het OCMW van Antwerpen werd een zorgtraject opgestart. Doelstellingen zijn: een tolkenservice aanbieden, administratieve begeleiding, zwangerschapsopvolging aan betaalbare prijs, aangepaste informatieverstrekking tijdens het zorgtraject en een aanbod van post-partum ondersteuning in de thuissituatie na de bevalling.

Het project startte in oktober 2017 en zowel de kwetsbare zwangere als hun omgeving beschouwen dit als een enorme meerwaarde. Tevens zijn de medewerkers van het ziekenhuis fier dat ze deze kwetsbare populatie extra kunnen ondersteunen en uitgedaagd worden op psychosociaal, medisch en vroedkundig vlak.

Anno 2017 kende onze materniteit – mede door de sluiting van de materniteitsafdeling van ZNA Sint-Erasmus in Borgerhout - een stijgend…

Lees het artikel

'helix ziekenhuizen' is de naam

Onder de naam ‘helix ziekenhuizen’ verenigen AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Klina (Brasschaat), AZ Rivierenland (Rumst en Bornem), AZ Sint-Jozef (Malle) en UZA (Antwerpen) zich in een zorgnetwerk. De ‘helix ziekenhuizen’ engageren zich ertoe om elke patiënt uit de brede Antwerpse regio een integraal aanbod van zorg te leveren. Die zorg dient over de ziekenhuizen heen volgens dezelfde kwaliteitsstandaarden naadloos in mekaar over te vloeien.

Dit past binnen het gezondheidsbeleid van federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block. Zij wil dat ziekenhuizen meer samenwerken en het zorgaanbod beter afstemmen op elkaar.

Belangrijk is dat dit gebeurt met respect voor de eigen identiteit van elk ziekenhuis. Zo zal AZ Monica steeds alle acute medische disciplines blijven aanbieden, maar zich bovendien ook toeleggen op interventionele cardiologie, moeder- en kindzorg, orthopedie, mond-kaak en aangezichtschirurgie en kwalitatieve focusklinieken zoals pijnkliniek en revalidatie in campus Antwerpen.

 

Onder de naam ‘helix ziekenhuizen’ verenigen AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Klina (Brasschaat), AZ Rivierenland (Rumst en Bornem), AZ…

Lees het artikel
 

Ken onze artsen

In AZ Monica werken 237 artsen in 37 verschillende medische disciplines. U vindt een overzicht van onze artsen, hun consultatiemomenten en hun afspraakgegevens via onze uitgebreide gids op de ziekenhuiswebsite www.azmonica.be.

In AZ Monica werken 237 artsen in 37 verschillende medische disciplines. U vindt een overzicht van onze artsen, hun consultatiemomenten en…

Lees het artikel