AZ Monica

Pijnkliniek vaste waarde in Antwerpen

Pijn is een waarschuwingssignaal binnen ons lichaam. Wanneer pijn langer dan 6 maanden aanhoudt, is er sprake van chronische pijn. De oorzaak is steeds een wisselwerking van lichamelijke, psychische en sociale factoren. 1 op 4 volwassenen kampt hiermee.

Vanuit het pijncentrum AZ Monica wordt een multimodale begeleiding georganiseerd en heel wat therapieën aangeboden.

AZ Monica neemt voortouw in Antwerps pijnbeleid

 

Pijn is in een ziekenhuis vaak niet ver weg. Heel wat ziekenhuizen hebben dan ook een specifieke afdeling die zich inzet voor pijnbestrijding bij haar patiënten. Om het beleid omtrent pijn in de verschillende ziekenhuizen in de provincie Antwerpen op elkaar af te stemmen, werd het MATA opgericht. Het Multidisciplinaire Algologische Team Antwerpen wordt voorgezeten door Maxime De Bondt, diensthoofd van het pijncentrum van AZ Monica.

Een pijncentrum zet zich in op verschillende gebieden: Het aanbieden van interventionele pijntherapie met behandelingen zoals epidurale, denervatie, infiltratie of infuustherapie, is de kerntaak. Daarnaast biedt het een multidisciplinaire aanpak voor de behandeling van chronische pijn. Een derde tak omvat het algologisch team dat door educatie en informatie het personeel en patiënten wil sensibiliseren op gebied van pijn.

 

De algologische teams van enkele ziekenhuizen in de provincie Antwerpen, zaten in het verleden al samen om het pijnbeleid te bespreken en ideeën te delen. Het aantal leden groeide snel en recent werd het overlegteam geconcretiseerd en kreeg het de naam MATA. Het pijncentrum van AZ Monica levert met Maxime De Bondt de voorzitter van het MATA. Haar secretaris vond het team in de Sint-Jozef kliniek in Bornem.

Eén beleid in de provincie Antwerpen

Het team komt driemaal per jaar samen en bestaat uit een twintigtal leden. De leden zijn pijnverpleegkundigen en pijnpsychologen uit de deelnemende ziekenhuizen. Ze hebben een gezamenlijke doelstelling: een kwaliteitsvol beleid uittekenen dat binnen de verschillende ziekenhuizen hetzelfde zal zijn. Een patiënt die in een ziekenhuis wordt behandeld tegen pijn, moet dezelfde behandeling krijgen in een ander ziekenhuis.

Praktisch wil dit zeggen dat een patiënt die zijn pijn inschat als een 7 op 10 op de visueel analoge schaal (VAS), voor diezelfde inschatting in elk ziekenhuis dezelfde behandeling zal krijgen.

 

Ook het afstemmen van de externe bijscholingen die door de verschillende ziekenhuizen worden georganiseerd, is iets waarover het MATA zich zal buigen. Waar nu nog vaak door de verschillende instellingen eenzelfde bijscholing voor bijvoorbeeld huisartsen wordt aangeboden, zal op dit gebied een meer praktische samenwerking worden opgezet. Door kennis te delen en voor opleidingen een doorverwijsbeleid te voeren, wordt gebouwd aan een sterk netwerk, waar uiteindelijk de pijnpatiënt wel bij zal varen.

Ga terug naar vorige pagina