AZ Monica

 

Geen wachtrij meer aan het onthaal.

Een patiënt die zich aan het onthaal van AZ Monica aanmeldt, botst op drukke momenten vaak op een lange wachtrij. Dit is voorgoed verleden tijd via onze inschrijvingskiosken op beide campussen.

Wie voor een raadpleging in het ziekenhuis is, wordt onmiddellijk op juiste weg geholpen naar de locatie waar hij of zij verwacht wordt. Een patiënt die zich registreert, checkt eigenlijk letterlijk in want in de agenda van de arts wordt de patiënt op aanwezig geplaatst. Zo weet de arts wie in de wachtzaal op hem wacht.

Kiosken helpen je slim op weg

Patiënten die zich voor een dagopname of meerdaagse opname aanmelden, worden via een slim wachtrijsysteem doorverwezen zodat de planning in het operatiekwartier optimaal verloopt en vertraging van operaties minder voorkomen. Ook onze onthaalmedewerkers hebben nu meer tijd vrij voor patiënten die persoonlijk geholpen dienen te worden.

Een patiënt die zich aan het onthaal van AZ Monica aanmeldt, botst op drukke momenten vaak op een lange wachtrij.…

Lees het artikel

U tevreden? Wij ook!

Bent u tevreden van uw opname in AZ Monica? Is het eten lekker? Wordt u vriendelijk behandeld? Met deze vragen uit onze patiëntentevredenheidsenquête tracht AZ Monica te bepalen of patiënten tevreden zijn over de dienstverlening in ons ziekenhuis. Niet alleen de feitelijke zorg, maar ook de beleving van patiënten verdient aandacht.

Vergelijken met andere ziekenhuizen

Twee keer per jaar bevraagt AZ Monica haar gehospitaliseerde patiënten met een enquête van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Deze vragenlijst wordt parallel in bijna 50 andere ziekenhuizen gebruikt waardoor het vergelijken van de resultaten mogelijk is. De kwaliteitsresultaten worden op één website geplaatst (www.zorgkwaliteit.be) zodat patiënten zich kunnen informeren en ziekenhuizen onderling vergelijken.

Bent u tevreden van uw opname in AZ Monica? Is het eten lekker? Wordt u vriendelijk behandeld? Met deze vragen…

Lees het artikel

Ook AZ Monica meet de kwaliteit van haar zorg.
  Op de website ‘zorgkwaliteit.be’ kunnen onze resultaten geraadpleegd worden en vergeleken met andere ziekenhuizen.

 

Hebt u alles goed begrepen?

Patiëntenvoorlichting wordt steeds belangrijker. Niet onlogisch: ziekenhuisopnames worden alsmaar korter en heel wat ziekten zijn steeds beter behandelbaar.

Patiënten dienen steeds vaker en langer hun eigen zorg op te nemen, buiten de veilige omkadering van een ziekenhuis. De patiënt moet deze verantwoordelijkheid aankunnen: een patiënt zal de nodige vaardigheden, kennis en ziekte-inzicht aangeleerd krijgen zodat hij de verdere zorg van zijn behandeling zelfstandig kan verderzetten.

In AZ Monica wordt patiënteneducatie op diverse manieren ingevuld. Zo zijn er verpleegkundigen of zorgverleners die ingeschakeld worden om patiënten met een specifieke ziekte te begeleiden zoals een diabeteseducator, pijnverpleegkundige, diëtiste of begeleider op de dienst oncologie.

Geschreven informatie van brochures tot informatie op de AZ Monica ziekenhuiswebsite zijn ook een onmisbare hulp. Ook sociale media (facebook, twitter en linkedin) wordt ingezet om te communiceren.

Ook het organiseren van activiteiten zoals een lotgenotencontact, oefensessies of praatcafés maken dat een patiënt ook na zijn opname in het ziekenhuis terecht kan voor vragen of bijkomende informatie.

Patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsite

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) gaat na in welke mate ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Met een mooie 86,7% scoort de ziekenhuiswebsite www.azmonica.be binnen de top 5 van de Vlaamse ziekenhuizen. Op de website www.zorgkwaliteit.be kan u over deze kwaliteitsindicator meer informatie lezen.

Patiëntenvoorlichting wordt steeds belangrijker. Niet onlogisch: ziekenhuisopnames worden alsmaar korter en heel wat ziekten zijn steeds beter behandelbaar. Patiënten dienen…

Lees het artikel

Samen met u!

Een (langdurige) ziekenhuisopname brengt heel wat met zich mee voor patiënten en hun omgeving. Om een leven op te bouwen na ontslag uit het ziekenhuis kan bijvoorbeeld contact met lotgenoten een goede steun zijn. Ook praatcafé’s met thema’s zoals ‘werken en pijn’ of ‘stress en kanker’ kan chronische patiënten de nodige nazorg bieden. Maar ook bijvoorbeeld toekomstige ouders worden aan de hand van prenatale en postnatale lessen geïnformeerd over hun zwangerschap. In 2017 organiseerde de obesitaskliniek eveneens een succesvolle patiëntendag ‘Gezond Vooruit!’.

Regelmatig worden er informatieve en leuke sociale activiteiten georganiseerd voor onze patiënten, zowel voor, tijdens als na een behandeling.

 

Een (langdurige) ziekenhuisopname brengt heel wat met zich mee voor patiënten en hun omgeving. Om een leven op te bouwen…

Lees het artikel