AZ Monica

EPD: het papieren tijdperk is voorbij

De weg naar digitalisering in AZ Monica is al enkele jaren geleden – weliswaar bescheiden – ingezet. Het huidige patiëntendossier werkt echter niet performant zodat verschillende applicaties niet met elkaar communiceren en medische gegevens zoals medicatiegebruik of allergieën op verschillende plaatsen voorkomen. Daarom zullen alle verschillende bestaande systemen geïntegreerd worden in een nieuw ElektronischPatiëntenDossier. Dit zal gegevens bevatten zoals ziektegeschiedenis, diagnose, behandeling, medicatieschema’s, medische beeldvorming, laboratoriumresultaten, allergieën en andere relevante data over de patiënt. Alle informatie van alle betrokken zorgverleners zijn nu in één omgeving beschikbaar.

Betrokkenheid van huisarts en patiënt

Ook de patiënt en huisarts zullen actiever betrokken worden bij de dossiervoering. De patiënt zal via een beveiligd portaal een transparanter overzicht van de belangrijkste administratieve en klinische informatie uit zijn dossier hebben. Ook de huisarts zal toegang hebben om resultaten te bekijken, afspraken in te plannen en zelf aanvullingen te doen.

Het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier schept de mogelijkheid om alle gegevens in één databank te verzamelen zodat er slechts een dossier per patiënt wordt bijgehouden.

Ga terug naar vorige pagina