AZ Monica

Indicatoren: meten is weten

Door te meten en te registreren krijgt AZ Monica een duidelijker beeld van hoe het is gesteld met de kwaliteit van de zorg, wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Op weg naar haar internationale accreditering werden heel wat indicatoren afgesproken aan de hand van de strategische doelstellingen van AZ Monica.

Evalueren om te evolueren

Op onze verpleegafdelingen maken we gebruik van kwaliteitsborden. Ze geven patiënten en bezoekers de kans om in één oogopslag te zien hoe er op een afdeling gewerkt wordt aan kwaliteitsvolle zorg. Deze borden geven ook de punten die nog beter kunnen weer. Door de handen in elkaar te slaan en even stil te staan bij een bepaald proces worden kleine en grotere verbeteringen verwezenlijkt.

Vlaams Indicatorenproject VIP2

Dankzij het Vlaams Indicatorenproject (VIP2) kunnen ziekenhuizen zich vergelijken met andere ziekenhuizen en leren van elkaar. Dat alles met de bedoeling om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De kwaliteitsresultaten worden op één website geplaatst (www.zorgkwaliteit.be) zodat patiënten zich kunnen informeren en ziekenhuizen onderling vergelijken.

Ga terug naar vorige pagina