AZ Monica

Onderzoek en opleiding

AZ Monica ziet het ook als haar taak om onderzoek en opleiding voor het gebruik van nieuwe behandelingen en technieken te stimuleren.

Wetenschappelijk onderzoek

De dienst orthopedie heeft reeds een lange traditie van research. Zo werd in 2008 de ‘More Foundation’ opgericht om wetenschappelijk onderzoek meer structureel aan te pakken. Ook andere medische diensten zoals cardiologie en Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie investeren in wetenschappelijk onderzoek.

De voorbije jaren wordt er steeds meer wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Niet alleen dankzij nieuwe technologieën die steeds gedetailleerdere (labo)resultaten of (3D)scans voortbrengen, maar ook dankzij de stijgende kennis over bepaalde (chronische) ziekten zoals artrose.

De ethische commissie van AZ Monica heeft als taak elk wetenschappelijk onderzoek in AZ Monica te toetsen aan ethische en wettelijke vastgelegde criteria.

Opleiding

jbbbbAZ Monica investeert in haar medewerkers via haar vormingsbeleid. AZ Monica gelooft dat door de kansen op ontplooiing medewerkers gestimuleerd worden om steeds betere zorg te verlenen.

Onze cijfers bewijzen dit. In 2017 werden er 22.579 uren opleiding gevolgd en dit verdeeld over 5.859 deelnemers.

Om haar toonaangevende rol verder uit te bouwen, organiseert AZ Monica jaarlijks zelf symposia en nemen verschillende artsen actief deel aan lezingen in binnen- en buitenland.

 

Werkplekleren

AZ Monica geldt ook als opleidingscentra niet alleen voor jonge artsen maar ook voor studenten. Een mooi voorbeeld hiervan is het zogenaamde ‘werkplekleren’. Studenten nemen als het ware een volledige verpleegafdeling in handen en leren in de praktijk competenties die op een gewone stage niet aan bod komen. Ze vormen hun eigen team, leren samenwerken, alsook organiseren en delegeren. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid wat inspirerend werkt. Zo ontstaat een frisse, exclusieve en originele vorm van stage.

Ga terug naar vorige pagina