AZ Monica

Aandacht voor de kwetsbare zwangere

Anno 2017 kende onze materniteit – mede door de sluiting van de materniteitsafdeling van ZNA Sint-Erasmus in Borgerhout – een stijgend aantal kwetsbare zwangeren die zich aanbood. Hierdoor worden we als ziekenhuis geconfronteerd met kwetsbare sociale moeders (financiële problemen, werkloosheid, drank- en drugsproblematiek) die moeilijk toegang tot de reguliere gezondheidszorg kregen (administratieve problemen, geen verblijfsdocumenten en taalproblemen).

Samen de handen in elkaar slaan

Samen met externe zorgaanbieders zoals Kind en Gezin, de Kraamvogel, de huisartsenkring Deurne-Borgerhout en het OCMW van Antwerpen werd een zorgtraject opgestart. Doelstellingen zijn: een tolkenservice aanbieden, administratieve begeleiding, zwangerschapsopvolging aan betaalbare prijs, aangepaste informatieverstrekking tijdens het zorgtraject en een aanbod van post-partum ondersteuning in de thuissituatie na de bevalling.

Het project startte in oktober 2017 en zowel de kwetsbare zwangere als hun omgeving beschouwen dit als een enorme meerwaarde. Tevens zijn de medewerkers van het ziekenhuis fier dat ze deze kwetsbare populatie extra kunnen ondersteunen en uitgedaagd worden op psychosociaal, medisch en vroedkundig vlak.

Ga terug naar vorige pagina