AZ Monica

Klinisch labo klaar voor de toekomst

Op 3 oktober 2017 kon het klinisch labo campus Deurne zijn intrek nemen in een nieuwbouw bij het ziekenhuis. Deze gelegenheid werd ook aangegrepen om analyseapparatuur te vernieuwen en werkprocessen te automatiseren.  Dit maakt dat het verwerken van stalen sneller gaat en resultaten van (bloed)afnames sneller gekend zijn. Ook het microbiologisch labo is conform alle wettelijke vereisten van bioveiligheid.

Klinisch labo campus Deurne klaar voor de toekomst

Het labo verhuisde in het najaar van 2013 naar  de ziekenhuiskapel omdat de toenmalige buur, het operatiekwartier, werd uitgebreid. Een tijdelijke noodoplossing waarbij de werkomstandigheden niet ideaal waren, maar de dienstverlening van het labo heeft er nooit onder geleden. Ondertussen ging het ziekenhuis in samenspraak met het labo, op zoek naar een nieuwe locatie voor het labo. Uiteindelijk werd gekozen voor de aanbouw van een nieuw stukje ziekenhuis, achter verpleegafdeling A3

Hoewel de tijdelijk situatie uiteindelijk vier jaar heeft geduurd, ziet klinisch biologe Sarah Cooreman toch vooral de voordelen ervan: ‘We hadden tijd. De bouw van het nieuwe labo is goed voorbereid. Collega klinisch bioloog Roeland Verstraete en hoofdlaborante Christel Rummens hebben, in samenspraak met de architecten, alles tot in de details uitgetekend. Zo wisten wij op voorhand waar de werktafels, de toestellen, en zelfs de stopcontacten zouden geplaatst worden. Bovendien maakten we van de gelegenheid gebruik om ook groot deel van onze analyseapparatuur te vernieuwen.’

Die vernieuwing heeft er ook voor gezorgd dat de verhuis naar de definitieve locatie vlot verliep. De oude toestellen bleven immers achter in de kapel. ‘Al in augustus zijn de leveranciers van de nieuwe toestellen gestart met de installatie, om alles tegen oktober klaar en gevalideerd te hebben. We hebben na de verhuis enkele weken nodig gehad om onze weg te vinden in het nieuwe labo, maar merken nu dat afleveringstijd van een aantal van de analyses  sneller gaat dan vroeger. Ook de stalen van de gehospitaliseerde patiënten die ’s morgensvroeg toekomen worden nu sneller verwerkt. Zo zijn de meeste resultaten beschikbaar op het moment dat de artsen aan hun zaalronde beginnen. Het nieuwe labo zorgt er dus zeker voor dat we een betere service leveren.

Als dienstverlener moeten wij immers zo snel en goed mogelijk de arts de gevraagde analyseresultaten bezorgen, zodat die zo snel mogelijk verder kan met diagnose en behandeling,’ vindt klinisch biologe Cooreman.

 

Voordelig voor laboranten en patiënten

Patiënten die in het labo komen voor bloedafname,  zullen ook een verschil opmerken met vroeger. Omdat er nu twee laboranten tegelijk kunnen prikken, is de wachttijd korter. Moet een patiënt op spitsuren toch even wachten, dan kan dat in een aangename wachtzaal.

Vernieuwing betekent uiteraard ook vooruitgang. ‘We kozen ook voor het automatiseren van de pre-analytische fase. De voorbehandeling van stalen werd vroeger manueel door een laborant gedaan, maar verloopt nu voor het grootste deel  automatisch  Deze omschakeling heeft verschillende voordelen. De laboranten hebben nu meer overzicht over het gebeuren, en kunnen de vrijgekomen tijd gebruiken om andere zaken te doen,. Het is ook veiliger voor hen omdat ze veel minder met open stalen in aanraking komen. Natuurlijk is het andere grote voordeel dat menselijke fouten in het labo uitgesloten kunnen worden. Het verloop van de staalverdeling is nu volledig traceerbaar: zo zijn we nu zeker volledig in overeenstemming met de kwalitatieve eisen die door JCI  worden gesteld.’

In tegenstelling met de kapel,  is het nieuwe microbiologisch labo nu volledig conform met de wettelijke vereisten. . Deze bepalen dat het labo microbiologie volledig gescheiden moet zijn van de andere labo activiteiten, om in overeenstemming te zijn met de bioveiligheidsprincipes. ‘Op de oude locatie naast het operatiekwartier hadden we al een afgescheiden ruimte, maar nu hebben we ook een omkleedsas en een aparte voorraad, zodat de voorraad en de stalen strikt gescheiden blijven. Sinds de verhuis werd het labo al 2 keer geaudit, en  de keurders van de milieuinspectie hebben het telkens zeer goed bevonden. We zijn klaar voor de toekomst.’

Ga terug naar vorige pagina