AZ Monica

Longrevalidatie: nieuwe discipline

Longpatiënten die na een opname nog te zwak zijn om in de thuissituatie de verantwoordelijkheid voor de eigen zorg over te nemen, kunnen terecht op de afdeling longrevalidatie in campus Antwerpen onder leiding van dr. Jelle Aerts. “De vraag of we voor onze patiënten met kortademigheid niet meer kunnen doen dan enkel de medicatie aanpassen, heeft me steeds geprikkeld.”  Longrevalidatie is een multidisciplinair programma dat ook kinesitherapie en ergotherapie omvat. Het opbouwen van conditie en het leren controleren van de ademhaling tijdens dagelijkse activiteiten, is de taak van longrevalidatie.

Multidisciplinair team zet schouders onder afdeling longrevalidatie

Longpatiënten die na een acute opname te zwak zijn om in een thuissituatie voor zichzelf te zorgen, kunnen sinds 2017 terecht op de afdeling longrevalidatie van AZ Monica. Binnen de discipline longziekten is longrevalidatie redelijk onontgonnen gebied. De afdeling op de campus in Antwerpen is dan ook de enige van haar soort in de zorgregio van AZ Monica.

‘De vraag of we voor onze patiënten met kortademigheid niet meer kunnen doen dan enkel medicatie aanpassen, heeft me altijd geprikkeld,’ legt dr. Aerts uit. ‘Een groot deel van de patiënten met een ernstige longziekte leeft langer, dankzij betere verzorging en medicatie. Ze blijven echter kwetsbaar en worden dagelijks gehinderd door klachten als kortademigheid en het feit dat ze verzwakt zijn door hun longziekte. Ook die mensen hebben recht op levenskwaliteit en die willen we hen geven.’

COPD-patiënten, patiënten met een rokerslong, maken het grootste deel uit van de groep patiënten in een gevorderd stadium van hun longziekte. Ze nemen al jaren medicatie, maar zijn toch kortademig bij alledaagse activiteiten als naar de winkel gaan, het huishouden doen of een blokje wandelen. Dr. Aerts: ‘Longrevalidatie kan voor die mensen heel wat betekenen. We bieden hen een omvattend programma aan dat minstens bestaat uit kinesitherapie en ergotherapie om hen opnieuw op conditie te brengen. Spierversterkende oefeningen kunnen ook hun dagelijkse activiteiten verbeteren. Maar de patiënten leren ook hoe hun ademhaling af te stemmen op die dagelijkse activiteiten.’

De afdeling longrevalidatie biedt momenteel een uitgewerkt klinisch luik en werkt hard aan het uitbouwen van een ambulant traject om patiënten ook nadien verder te kunnen opvolgen. Er moet aan enkele voorwaarden worden voldaan voor een patiënt aan een traject van longrevalidatie kan beginnen. Zo moet er sprake zijn een chronische of acute longpathologie waarbij de longfunctie beperkt is en/of daling van de zuurstofwaarde.

Patiënten die worden opgenomen en terechtkomen in een van de tien bedden op de afdeling, krijgen tijdens hun verblijf kinesitherapie en ergotherapie. Ook worden ze dagelijks opgevolgd door een longarts.

Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team dat ook wekelijks overlegt over de opgenomen patiënten. Het team dat bestaat uit longartsen, ergo- en kinesitherapeuten, een diëtiste, een logopediste, sociaal medewerker en verpleegkundigen die samenwerken om de zorg te optimaliseren.

Ga terug naar vorige pagina