AZ Monica

Hebt u alles goed begrepen?

Patiëntenvoorlichting wordt steeds belangrijker. Niet onlogisch: ziekenhuisopnames worden alsmaar korter en heel wat ziekten zijn steeds beter behandelbaar.

Patiënten dienen steeds vaker en langer hun eigen zorg op te nemen, buiten de veilige omkadering van een ziekenhuis. De patiënt moet deze verantwoordelijkheid aankunnen: een patiënt zal de nodige vaardigheden, kennis en ziekte-inzicht aangeleerd krijgen zodat hij de verdere zorg van zijn behandeling zelfstandig kan verderzetten.

In AZ Monica wordt patiënteneducatie op diverse manieren ingevuld. Zo zijn er verpleegkundigen of zorgverleners die ingeschakeld worden om patiënten met een specifieke ziekte te begeleiden zoals een diabeteseducator, pijnverpleegkundige, diëtiste of begeleider op de dienst oncologie.

Geschreven informatie van brochures tot informatie op de AZ Monica ziekenhuiswebsite zijn ook een onmisbare hulp. Ook sociale media (facebook, twitter en linkedin) wordt ingezet om te communiceren.

Ook het organiseren van activiteiten zoals een lotgenotencontact, oefensessies of praatcafés maken dat een patiënt ook na zijn opname in het ziekenhuis terecht kan voor vragen of bijkomende informatie.

Patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsite

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) gaat na in welke mate ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Met een mooie 86,7% scoort de ziekenhuiswebsite www.azmonica.be binnen de top 5 van de Vlaamse ziekenhuizen. Op de website www.zorgkwaliteit.be kan u over deze kwaliteitsindicator meer informatie lezen.

Ga terug naar vorige pagina