AZ Monica

Samen met u!

Een (langdurige) ziekenhuisopname brengt heel wat met zich mee voor patiënten en hun omgeving. Om een leven op te bouwen na ontslag uit het ziekenhuis kan bijvoorbeeld contact met lotgenoten een goede steun zijn. Ook praatcafé’s met thema’s zoals ‘werken en pijn’ of ‘stress en kanker’ kan chronische patiënten de nodige nazorg bieden. Maar ook bijvoorbeeld toekomstige ouders worden aan de hand van prenatale en postnatale lessen geïnformeerd over hun zwangerschap. In 2017 organiseerde de obesitaskliniek eveneens een succesvolle patiëntendag ‘Gezond Vooruit!’.

Regelmatig worden er informatieve en leuke sociale activiteiten georganiseerd voor onze patiënten, zowel voor, tijdens als na een behandeling.

 

Ga terug naar vorige pagina